IPTD-694|天海翼作品IPTD-694|OL痴漢電車 天海つばさ

IPTD-694|天海翼作品IPTD-694|OL痴漢電車 天海つばさ

鸡矢白为散,无灰酒下一钱匕,治蛊胀腹满,《内经》鸡矢醴也。故大小便血,及目赤肿痛皆用之。

又生取成对者力胜,解下单角力薄。 世治劳嗽无不用之,盖取其和胃下气,气下则火降痰消,胃和则呕定哕止。

折伤断骨,烧灰每服二钱酒下,在上食后,在下食前,骨即接如初。 又误食毒菌、枫树上菌、及过食银杏,胀闭欲死者,悉能解之。

虽食品之下,而有温中益气之功,与鱼无异也。发明凫逐群飞,夏藏冬见,与鸿雁不异。

发明牡蛎入足少阴,为软坚之剂。发明鼋甲炙,黄酒浸,治瘰,杀虫,逐风,恶疮痔,风顽疥疮,功同鳖甲。

目不开,颊筋有寒则急,引颊移口。但化毒丹治胎热面赤,此治胎寒面白,不可混也。

Leave a Reply